Fundusze inwestycyjne i powiernicze

Xevin Investments Sp. z o.o.


Rzymska 5
03-976 Warszawa
Aktywność Grupy Xevin obejmuje przede wszystkim wyszukiwanie i realizowanie inwestycji kapitałowych, głównie w spółki technologiczne. Xevin Investments w aktywnie bierze udział w rozwóju spółek portfelowych, udzielając wsparcia wiedzą, doświadczeniem w zarządzaniu i marketingu. Xevin Consulting świadczy usługi doradztwa strategicznego, dla podmiotów niepowiązanych kapitałowo z funduszem. Oferta ta, skierowana jest głównie do firm zagranicznych, mających w planach rozpoczęcie swojej działalności na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej.

Xevin

Trinity Management Sp. z o.o.


Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
Trinity Management jest spółką wyspecjalizowaną w zarządzaniu funduszami o charakterze private equity oraz w doradztwie inwestycyjnym i finansowym. Firma powstała w 1995 roku i od chwili powstania zarządzała majątkiem początkowo jednego, a następnie dwóch funduszy. Obecnie firma zarządza Jupiterem NFI S.A. W swojej historii, zespół ekspertów Trinity Management zarządzał i nadzorował blisko 100 spółek wchodzących w skład portfeli zarządzanych funduszy. Obecnie firma zatrudnia 11 doświadczonych specjalistów w dziedzinie zarządzania funduszami i doradztwa inwestycyjnego. Jako członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych stosujemy międzynarodowe standardy zarządzania funduszami o charakterze private equity oparte o metodologię opracowaną przez European Venture Capital Association (EVCA). W ciągu 12 lat działalności nasz zespół zdobył doświadczenie w zakresie restrukturyzacji firm, pozyskiwaniu dla nich inwestorów strategicznych, realizacji znaczących projektów inwestycyjnych, czy wprowadzaniu spółek portfelowych na rynek publiczny (16 różnych podmiotów).

Trinity, trinity, Trinity Management

Copernicus Capital TFI SA


Królewska 16
00-103 Warszawa
Wykorzystaj okazje inwestycyjne, zarabiaj inwestując w spółki jeszcze przed ich debiutem giełdowym Secus I FIZ to fundusz inwestycyjny zamknięty skierowany do Inwestorów Indywidualnych, który umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu dzięki inwestycjom na rynku niepublicznym w perspektywiczne małe i średnie przedsiębiorstwa których akcje wprowadzone zostaną do obrotu na GPW. Dlaczego warto inwestować w Secus I FIZ - umożliwi osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu - różnica wycen między rynkiem niepublicznym a publicznym zdecydowanie zwiększa efektywność inwestycji - dużym zainteresowaniem cieszą się fundusze małych i średnich przedsiębiorstw - inwestor indywidualny może uczestniczyć w inwestycjach dotychczas zarezerwowanych jedynie dla inwestorów instytucjonalnych

secus, dom maklerski, secus I FIZ, asset management, fundusze inwestycyjne, zarzšdzanie aktywami, inwestycje alternatywne, fundusze inwestycyjne, fundusze alternatywne, fundusz zalšżkowy, aktywa niepubliczne, spółki niepubliczne, fundusz private equity, p

Planerzyfinansowi.pl


Złota 79
00-819 Warszawa
Planerzyfinansowi.pl Witaj na naszej stronie, jesteśmy specjalistami w kwestiach finansowych i stawiamy sobie za cel skuteczne zarządzanie finansami i ubezpieczeniami naszych Klientów: Nasz konsultant pomoże Ci skutecznie : - oszczędzać na emeryturę - zdecydować, w jaki sposób inwestować... - opracować strategię zarządzania Twoim długiem - określić właściwe ubezpieczenie

Inwestycje, Ubezpieczenia, Fundusze, Allianz, ING, PZU, Inwestycje Warszawa, Ubezpieczenia Warszawa, Allianz Warszawa, Allianz ubezpieczenia, Wyccena

NFI MIDAS S.A.


Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A. jest polskim funduszem private equity kontrolowanym od 2006 przez jednego z największych polskich inwestorów giełdowych – Romana Karkosika (przez Nova Capital Sp. z o.o., która posiada 70.97% akcji Spółki). Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności Funduszu jest przede wszystkim nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji oraz innych papierów wartościowych, a także wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych. Aktualnie Fundusz skupia się na inwestycjach w sektorze TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie). Misją NFI Midas jest dostarczanie stabilnych i wysokich stóp zwrotu swoim akcjonariuszom w długim terminie poprzez inwestycje w okazje rynkowe.

Midas NFI, midas, nfi

New World Alternative Investments


Aleje Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
Wycena transakcji Raporty rynkowe Produkty inwestycyjne - Produkty Strukturyzowane - Polisy depozytowe - Fundusze Hedge - Private Equity - Ryzyko kredytowe - Inwestycje w nieruchomości - Inwestycje w sztukę - Inwestycje w talent Usługi dodatkowe - Planowanie inwestycyjne - Specjaliści - Pomoc prawna - Efektywność podatkowa

new world, new world investments., new world alternative investments, alternative investments, inwestycje alternatywne, inwestowanie, produktystrukturyzowane, hedge funds, fundusze hedge, hedge, private equity, sztuka, inwestowanie w sztuke, nieruchomości

MCI MANAGEMENT SA


Klecińska 125
54-413 Wrocław
Kim jesteśmy: MCI jest wiodącą grupą Private Equity w Europie Centralnej zarządzającą funduszami: * MCI.TechVentures 1.0 (venture capital) * MCI.EuroVentures 1.0 (growth capital) * MCI.BioVentures 1.0 (venture capital & seed capital)

MCI, grupa MCI, MCI management SA, venture capital, private equity, inwestycje, pozyskiwanie kapitału, fundusze VC, fundusze PE, tomasz czechowicz, konrad sitnik, sylwester janik

KCI Park Technologiczny Rybitwy Sp. z o.o


Christo Botewa 69
30-798 Kraków
O nas Firma powstała w 1991 roku w formie spółki cywilnej GREMI, w której jednym z dwóch udziałowców był Grzegorz Hajdarowicz. Rozpoczęła swoją działalność od branży farmaceutycznej - początkowo, jako przedstawiciel fabryki Torf Corporation należącej do Barbary Piaseckiej-Johnson zajmowała się sprzedażą Preparatu Tołpy, stopniowo rozszerzając asortyment do kilku tysięcy pozycji. W 1996 roku wprowadziliśmy na rynek polski amerykański koncern Abbot Laboratories. Działalność w farmacji zakończyliśmy w roku 2000. Już wcześniej, w roku 1994 zaczęliśmy działać w branży nieruchomościowej, którą kontynuujemy do dziś, a od 1998 zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorstw. KCI S.A. to grupa kapitałowa o charakterze funduszu inwestycyjnego specjalizująca się w kilku segmentach przedsiębiorczości, między innymi: - działalności polegającej na zakupie i restrukturyzacji przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich wartości rynkowej. - inwestycjach w sektorze nieruchomości, w tym między innymi projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz projekty deweloperskie - grupa inwestuje także w branże przyszłości jak choćby w produkcje filmowe. Modernizacja działalności produkcyjnej, wprowadzenie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania powodują, że firmom tym przywraca się zdolność rozwoju. Restrukturyzację przeprowadza doświadczona kadra menedżerów stosująca nowoczesne instrumenty zarządzania. Zapewnia to zwiększenie wartości firm, a przez to całej Grupy Kapitałowej KCI. Krakowskie Centrum Inwestycyjne S.A. realizuje również projekty inwestycyjne, mające na celu optymalne wykorzystanie nieruchomości należących do restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Tereny zniszczone przez przemysł poddawane są rewitalizacji. Są to szeroko rozumiane kompleksowe działania techniczne, ekonomiczne i społeczne mające na celu przywrócenie do życia i zapewnienie rozwoju określonej nieruchomości lub obszaru. Projektom towarzyszy często radykalna zmiana sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu oparta na nowoczesnych modelach urbanistycznych. Realizując swoje projekty inwestycyjne KCI S.A. korzysta z usług konsultingowych firmy GREMI.

nieruchomości, rewitalizacja, rynek nieruchomości, kraków, cracow

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Rejtana 17
02-516 Warszawa
Strategia inwestycyjna Fundusz Investor FIZ daje możliwość inwestowania na wielu rynkach w różne klasy instrumentów finansowych. Wyboru inwestycji dokonują zarządzający funduszem, tak aby fundusz przynosił zyski niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach. Taka formuła funduszu zdejmuje z inwestorów obowiązek i ryzyko wyboru profilu funduszu inwestycyjnego oraz momentu jego kupna/sprzedaży w celu zmiany strategii inwestycyjnej. Instrumenty finansowe Fundusz wykorzystuje akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej. Akcje - ich udział w portfelu jest regulowany, wzrasta na okres hossy, przed nadchodzącą dekoniunkturą ich udział jest redukowany lub/i zamieniane są na akcje spółek defensywnych. Instrumenty pochodne (kontrakty, opcje) - dają ekspozycje na dodatkowe rynki, np. metale, nośniki energii, towary rolne, często nieskorelowane z rynkiem akcji, umożliwiają zarabianie na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumenty pochodne są wykorzystywane w celach inwestycyjnych i zabezpieczających. W okresie hossy zwiększają rentowność portfela, dają możliwość korzystania z dźwigni finansowej (ekspozycja powyżej 100% wartości aktywów). W okresie korekt spadkowych lub bessy na rynku akcji służą do zabezpieczenia portfela, np. poprzez krótką sprzedaż kontraktów na indeks giełdowy.

investors, investors tfi, investors tfi sa, investors dm, inwestors, tfi, fundusz inwestycyjny, fundusze inwestycyjne, investor, investor fiz, investor gold, investor bir, investor lbo, fund, inwestycje

Hexus Capital Management Polska S.A.


Puławska 22
02-512 Warszawa
Hexus Capital Management Polska S.A. oferuje usługi doradztwa finansowego Klientom indywidualnym. Jesteśmy niezależnymi doradcami. W przygotowaniu naszych usług korzystamy z szerokiej palety produktów, dobierając dla naszych Klientów najlepsze propozycje naszych Partnerów. Naszym Klientom proponujemy dostosowane do ich potrzeb rozwiązania w zakresie zarządzania finansami. Opracowujemy plany finansowe pod kątem indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Proponujemy produkty dopasowane do rzeczywistych potrzeb, możliwości i planów Klienta. Hexus Capital Management Polska S.A. posiada zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (Zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, decyzja DFI/W/4031-73-1-3194/04 z 15 września 2004 r.) Hexus Capital Management Polska S.A. to: - indywidualne podejście do potrzeb Klienta, - optymalizacja zarządzania finansami Klientów, - usługi finansowe dopasowane do Klienta.

Hexus

Credit Suisse Asset Management


Grójecka 5
02-019 Warszawa
Informacja o firmie Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. wykonuje usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie i profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego. Spółka prowadzi działalność maklerską na mocy zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka działa na polskim rynku od końca roku 1996. Jesteśmy jedną ze spółek typu asset management o najdłuższej historii działania i ogromnym doświadczeniu na rynku polskim. Do naszych Klientów należą towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, organizacje typu non-profit, jak również inwestorzy indywidualni. Doradcy inwestycyjni Credit Suisse Asset Management w Polsce zarządzają aktywami Funduszy Inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI S.A. oraz TFI SKOK S.A. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. zarządzało aktywami o łącznej wartości ponad 9,4 miliarda złotych, co daje jej czołowe miejsce wśród największych tego typu firm na rynku polskim.

portfel papierów wartościowych, Credit Suisse Asset Management

Carlson Capital Partners Sp. z o.o.


Emilii Plater 49
00-125 Warszawa
Carlson Capital Partners świadczy usługi powiernicze w zakresie nie wymagającym uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, tj.: - przyjmowanie do depozyt dokumentów i papierów wartościowych, - wykonywanie na zlecenie klienta praw ze zdeponowanych papierów wartościowych, - wystawianie i przesyłanie na zlecenie klienta dyspozycji związanych ze zdeponowanymi dokumentami i papierami wartościowymi, - wystawianie i przesyłanie na zlecenie klienta oświadczeń, świadectw, informacji dotyczących zdeponowanych dokumentów i papierów wartościowych, - powyższe uslugi objęte są najwyższymi standardami bezpieczeństwa i poufności. Oferujemy również usługi powiernicze w innych jurysdykcjach.

Investment banking, business plan, company valuation, feasibility studies, project finance, mergers and acquisitions, M&A, trade sale, financing, leasing, trade finance, asset based finance, doradztwo finansowe, wycena przedsiębiorstw

Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS sp. z o.o.


Ogrodowa 72/74
91-071 Łódź
Capitis jest polską spółka założoną w listopadzie 2005 r. w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz doradczej. Nasza działalność Spółka prowadzi działalność doradczą, koncentrując się na pozyskiwaniu Klientów spośród małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi z zakresu szeroko pojętej bankowości inwestycyjnej. Naszym celem jest pozyskiwanie dla Klientów finansowania poprzez przygotowanie odpowiedniego instrumentu finansowego a następnie sprzedanie go inwestorom lub pozyskanie dla Klienta inwestora finansowego w postaci funduszu venture capital lub pozyskanie inwestora branżowego. W szczególności, uwzględniamy w procesie plasowania instrumentów finansowych wśród inwestorów finansowych możliwości, jakie oferuje publiczny rynek papierów wartościowych. Działalność Spółki obejmuje: - opracowanie strategii finansowania - opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych - doradztwo w zakresie przekształceń struktury zmierzających do ułatwienia procesu pozyskania zewnętrznych inwestorów lub innych form zewnętrznego finansowania - doradztwo w zakresie pozyskania finansowania poprzez instrumenty dłużne (w tym w szczególności poprzez emisję obligacji) - doradztwo i koordynacja prac w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów finansowych lub branżowych - usługi w zakresie zarządzania procesami fuzji i przejęć z udziałem innych podmiotów oraz organizacja finansowania tych procesów - zarządzanie procesem przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych Capitis posiada doświadczenie w kreowaniu i plasowaniu wśród inwestorów finansowych produktów inwestycyjnych opartych o publiczny rynek papierów wartościowych.

Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS, fundusz, inwestowanie, inwestycje, inwestycja, kapitał, kapitałowy, venture capital, inwestor

BBI Capital NFI S A


E. Plater 28
00-688 Warszawa
BBI Capital NFI jest jednym z trzech funduszy i spółek inwestycyjnych w ramach prywatnej grupy inwestycyjnej BBI. Spółka ta jest wyspecjalizowanym funduszem inwestycyjnym działającym w obszarze venture capital/private equity. Dwa pozostałe wehikuły inwestycyjne to: - BBI Development NFI - BBI Zeneris NFI BBI Capital NFI to notowana na Giełdzie spółka inwestycyjna, która daje inwestorom operującym na rynku giełdowym dostęp do obszaru bezpośrednich inwestycji prywatnych w Polsce. Działalność BBI Capital NFI koncentruje się na rynku inwestycji private equity/venture capital, gdzie istnieje niewykorzystana nisza rynkowa. Teoretycznie na rynku operuje bardzo wiele funduszy, ale brzegowe warunki inwestycji tych funduszy (w większości podmiotów zagranicznych) nie są dostosowane do realiów polskiej gospodarki. Projekty o mniejszej skali (od 1 do 15 mln zł inwestycji) lub we wczesnej fazie rozwoju (start-up) mimo dużej atrakcyjności nie mieszczą się często w zainteresowaniu operujących na polskim rynku podmiotów venture capital. Jesteśmy aktywnym inwestorem średnio lub długoterminowym. Finansujemy i wspomagamy rozwój przedsiębiorstw we wszystkich fazach ich funkcjonowania. Cechuje nas spójne podejście enterprenerskie. Swoją pozytywną specyfikę dostrzegamy w umiejętności połączenia zgromadzonego przez ponad 12 lat doświadczenia w budowaniu i rozwijaniu własnych przedsiębiorstw z wiedzą o funkcjonowaniu rynków finansowych. Wierzymy, że kluczem do sukcesu w obszarze naszego działania jest partnerstwo. Znamy pełny sens partnerstwa, ponieważ sami jesteśmy nie tylko inwestorami finansowymi, ale i przedsiębiorcami. Swej roli upatrujemy nie tylko w finansowaniu nowych i obiecujących przedsięwzięć gospodarczych, lecz również w aktywnym zaangażowaniu się we współzarządzanie nimi. W globalizującej się gospodarce widzimy dla siebie miejsce w roli podmiotu, który dzięki zgromadzonemu doświadczeniu biznesowemu i znajomości lokalnych realiów ekonomiczno-prawno-społecznych podejmuje się wprowadzenia do Polski i adaptacji do polskich warunków rozwiązań i technologii, które pozytywnie zweryfikowały rynki krajów należących do światowej czołówki gospodarczej. Pełnimy rolę inicjatora i opiekuna małych i średnich projektów, pomagającego im dojrzeć koncepcyjnie i biznesowo. Chcemy być pośrednikiem i mediatorem między lokalnym a globalnym poziomem współczesnej gospodarki. Jednocześnie Fundusz poza inwestycjami stricte venture capital zamierza przeprowadzać inwestycje o charakterze restrukturyzacyjnym, gdzie często bardzo istotnym elementem działania jest restrukturyzacja finansowa. W ramach Grupy BBI stworzony został bardzo dynamiczny zespół fachowców, którzy koncentrują się na operacjach finansowych i kapitałowych, zapewniających duże doświadczenie w ramach transakcji restrukturyzacyjnych. Notowanie tak zdefiniowanego funduszu pozwala inwestorom instytucjonalnym (takim jak OFE i TFI) na dostęp do projektów typu start-up, projektów we wczesnej fazie rozwoju oraz projektów restrukturyzacyjnych, dając szansę na realizację wysokich stóp zwrotu z tego typu inwestycji poprzez wzrost wartości akcji funduszu. Podstawowym celem BBI Capital NFI jest wzrost wartości funduszu wyrażony wzrostem wartości akcji, poprzez stworzenie liczącego się na polskim rynku inwestycji prywatnych wyspecjalizowanego podmiotu inwestycyjnego koncentrującego się na jasno zdefiniowanych projektach inwestycyjnych, które generują wysokie stopy zwrotu.

BBI Capital NFI, BBI Development NFI SA, BBI Zeneris NFI SA

Mart Diamonds


Marksa 19
43-180 Orzesze
Diamenty inwestycyjne , surowe oraz jubilerskie ! Największa oferta w Europie. www.martdiamonds.pl - polskojęzyczny serwis z ofertą ponad 2000 diamentów , laboratorium gemmologiczne, ekspertyzy dla banków , ubezpieczycieli oraz certyfikaty. Mart Diamonds to jedyna oferta diamentów inwestycyjnych w Polsce !

diamenty, brylanty, inwestycje, diamenty inwestycyjne, kamienie inwestycyjne